Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas įsakymo projektui

Data

2018 01 24

Įvertinimas
0
renovation-1567563_1920.jpg

Energetikos ministerija parengė įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas) projektą ir kviečia suinteresuotas šalis teikti pastabas.

Priemonių įgyvendinimo planas keičiamas, papildant nauja 04.3.1-VIPA-T-113 priemone „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas II“, patikslinant 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ bei bei 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ priemones.

Su įsakymo projektu ir jame esančiais konkrečiais pakeitimais kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Pastabas ar pasiūlymus šiam projektui prašoma teikti iki š. m. sausio 31 dienos.

Kontaktinis asmuo: Vita Neimantaitė, Europos Sąjungos paramos skyrius, vita.neimantaite@enmin.lt, telefonas: 8 706 64605.