Energetikos ministerija kviečia teikti pasiūlymus dėl ilgalaikio galių mechanizmo koncepcijos

Data

2019 02 06

Įvertinimas
0
oilseed-rape-2426834_1920.jpg

Vasario 5 d. Energetikos ministerijoje įvyko vieša diskusija, kurios metu buvo pristatyta ilgalaikio galių mechanizmo koncepcija. Tai buvo pirmasis viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis etapas – iki vasario 19 d. ministerija laukia pasiūlymų ir pastabų iš suinteresuotų šalių. Surinkta informacija bus vertinama, formuojant galutinį ilgalaikių galių mechanizmo Lietuvoje modelį.

Ilgalaikis galių mechanizmas – tai priemonė, skirta užtikrinti patikimą elektros energetikos sistemos darbą, paskatinant investicijas į naujų elektros gamybos šaltinių statybą, esamų tolimesnę veiklą ar plėtrą. Toks mechanizmas leidžia sukurti skaidrią, technologiškai neutralią ir konkurencija pagrįstą sistemą, kurios pagalba valstybė skatina nepertraukiamai prieinamos, lanksčios ir greitai aktyvuojamos elektros energijos gamybos pajėgumus, būtinus užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą šalyje.

Ilgalaikio galių mechanizmo koncepcija Lietuvoje rengiama, pasitelkus tarptautinę konsultacijų bendrovę „FTI France SAS“ („Compass Lexecon“), kuri yra dalyvavusi sėkmingai įdiegiant galių mechanizmus Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Belgijoje, Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Austrijoje ir Lenkijoje.

Dalyje ES valstybių, kuriose jau veikia galių mechanizmai, rengiami technologiškai neutralūs aukcionai, kuriuose gali dalyvauti ne tik esami ar potencialūs elektros gamintojai, bet ir reguliavimo apkrova ar energijos kaupimo paslaugų teikėjai. Tokiuose aukcionuose dalyviai konkuruoja tarpusavyje ir laimėjus įsipareigoja už aukciono metu nustatytą kainą užtikrinti pajėgumus būtinus, atsižvelgiant į numatomą elektros energijos gamybos ir vartojimo poreikį sistemoje.

Pernai metais Kauno technologijos universiteto  atliktas Lietuvos elektros sistemos adekvatumo vertinimas artimiausiam dešimtmečiui. Studijos rezultatai parodė, kad, norint išlaikyti patikimą elektros energetikos sistemos darbą ir elektros energijos tiekimo saugumą, reikia užtikrinti, jog be dabar veikiančių pajėgumų, jau iki 2025 metų Lietuvoje turės atsirasti taip pat ir nauji patikimos vietinės elektros energijos gamybos šaltiniai.

Galių mechanizmo įgyvendinimas ypač svarbus, įgyvendinant Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytus tikslus, susijusius su elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, vietinės elektros energijos gamybos apimčių šalyje didinimu, bei sklandžiu Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos energetikos sistema projekto įgyvendinimu.

Rengiant ilgalaikio galių mechanizmo modelį,  svarbiausi kriterijai – atsižvelgiant į esamą situaciją šalies elektros energetikos sektoriuje, galimus įgyvendinimo kaštus bei trukmę, užtikrinti, kad kuriamas modelis atitiktų Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamus tikslus,  bei būtų suderinamumas su ES gairėmis dėl valstybės pagalbos.

Įvertinus visus aktualius kriterijus, pasirinkta, jog geriausiai Lietuvos poreikius atitinka rinkos apimties (angl. market-wide) modelis. Pasirinktas modelis leis išlaikyti tiek egzistuojančią generaciją, tiek pritraukti investicijas į naujus elektros gamybos pajėgumus. Taip pat rinkos apimties modelis yra technologiškai neutralus, nediskriminuoja skirtingų pajėgumų rūšių – gamybos, reguliavimo apkrova bei energijos kaupiklių – bei sukuria konkurenciją tarp jų.

Planuojama, kad 2020 m. kovo mėn. jau bus įvykęs pirmasis aukcionas, išrinkti jo laimėtojai bei pasirašytos sutartys su jais. Galių mechanizmo modelio savalaikiam įgyvendinimui kritinę įtaką turi sėkmingas modelio suderinimas su Europos Komisija.

Konsultantų parengtos ilgalaikio galių mechanizmo koncepcijos apibendrinimą galima rasti, paspaudus šią nuorodą.

Iki 2019 m. vasario 19 d. ministerija laukia suinteresuotų šalių pastabų ir pasiūlymų konkrečiais klausimais, kurie rasite, paspaudę šią nuorodą.

Taip pat savo pasiūlymus ir pastabas galima pateikti šioje apklausoje.

Pasiūlymus kviečiame teikti elektroniniu paštu, adresu marius.pareigis@enmin.lt