Elektros perdavimo tinklo operatorius „Litgrid“ laukia pastabų dėl ES Vartotojų prijungimo tinklo kodekso

Data

2018 07 20

Įvertinimas
0
hydro-lines-219926.jpg

Liepos  d. Lietuvos elektros energijos perdavimo tinklo operatorius „Litgrid“ paskelbė viešąją konsultaciją dėl Vartotojų prijungimo tinklo kodekso bendrųjų apkrovos prijungimo reikalavimų.

Vartotojų prijungimo tinklo kodeksas skirtas naujai prijungiamiems vartotojams ir skirstomojo tinklo operatoriams – jis apibrėžia sistemos dažnio reikalavimus iš vartotojo perspektyvos. Šis tinklo kodeksas įsigaliojo 2016 m. rugsėjo 7 d. ir pradės būti taikomas 3 metai po įsigaliojimo, t.y. 2019 m. rugsėjo 7 d.

Remiantis 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai nuostatomis, LITGRID AB, bendradarbiaudama su Lietuvos energetikos institutu, nustatė bendruosius apkrovos prijungimo reikalavimus ir paskelbė juos viešajai konsultacijai pagal Reglamento 9 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Vartotojų prijungimo tinklo kodekso bendrieji apkrovos prijungimo reikalavimai pateikiami šioje svetainėje.

Viešoji konsultacija vyks iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. imtinai – iki šios datos suinteresuotos pusės kviečiamos teikti savo pasiūlymus ir pastabas el. paštu info@litgrid.eu, atsiunčiant oficialų dokumentą su pasiūlymais bei darbinį „Word“ dokumentą.

Tinklo kodeksai – tai elektros rinkų ir elektros sistemos veikimą reglamentuojančios taisyklės, kurios yra vienodos visiems elektros rinkos dalyviams visoje Europos Sąjungoje. Šių taisyklių tikslas – užtikrinti tas pačias pasirinkimo teises vartotojui, sąžiningas elektros kainas, švarią energiją ir energijos tiekimo saugumą, o taip pat garantuoti efektyvų esamos ir būsimos infrastruktūros panaudojimą, efektyvų rinkų veikimą bei tinkamą elektros perdavimo sistemos valdymą.

Tinklo kodeksai skirstomi į tris rūšis: rinkos kodeksai, sistemos valdymo kodeksai ir prijungimo kodeksai. Šiuo metu visi aštuoni Tinklo kodeksai yra patvirtinti ir įsigalioję, tačiau dar ne visi yra taikomi, kadangi Tinklo kodeksai nustato skirtingus jų nuostatų taikymo pradžios terminus.