Elektros perdavimo tinklo modernizavimas padidins energetinį saugumą

Data

2018 02 27

Įvertinimas
0
067V0347.jpg

Europos Sąjungos parama skirta elektros perdavimo tinklo modernizavimui bei plėtrai pietvakarinėje Lietuvoje. Tai užtikrins patikimą, kokybišką ir saugų elektros energijos tiekimą bei perdavimą tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Pagėgių, Šilutės ir Tauragės rajonuose. 

Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno pasirašytu įsakymu projektui „330-110 kV perdavimo tinklų elektros energijos tiekimo ir patikimumo užtikrinimas pietvakarinėje Lietuvos dalyje“ skirta daugiau nei 3,5 mln. eurų ES paramos lėšų.

Įgyvendinant šį projektą, Bitėnuose esanti 330 kilovoltų (kV) transformatorių pastotė bus išplėsta į 330/110/10 kV transformatorių pastotę, o tarp Pagėgių ir Bitėnų bus nutiesta nauja moderni 110 kV įtampos elektros perdavimo linija bei įrengtos pažangios apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemos.

„Elektros perdavimo tinklas yra strategiškai svarbi Lietuvos energetikos infrastruktūros dalis. Lietuvoje turime keletą tokių energetiniam saugumui svarbių projektų, kuriuos nuosekliai įgyvendiname. Tam, kad ši gyvybiškai svarbi sistema veiktų saugiai bei patikimai, būtina ją nuolat modernizuoti, diegiant naujausias pažangias išmaniąsias technologijas“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Atlikus projekte numatytus darbus, bus užtikrintas patikima ir saugus elektros energijos tiekimas bei perdavimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Pagėgių, Šilutės ir Tauragės rajonų savivaldybėse.

Taip pat bus sukurtos sąlygos sklandesnei vėjo energetikos plėtrai pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Prie išplėstos Bitėnų transformatorių pastotės bus paprasčiau prijungti papildomus vėjo elektrinių parkus, kas padidins patikimą vėjo elektrinių generuojamos galios priėmimą ir perdavimą į (iš) Lietuvos elektros energetikos sistemos.

Šis projektas prisidės siekiant Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyto tikslų – didinti Lietuvos energetinį saugumą bei darniai plėtoti šalies energetikos sektorių.

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto 06.3.1-LVPA-V-103 įgyvendinimo priemonei „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ skirtų Europos Regioninės plėtros fondo lėšų.

ES fondų investicijų lėšomis finansuojami ir kiti strategiškai svarbūs perdavimo tinklo modernizavimo projektai. 2017 m. paskirtas finansavimas 330 kV elektros perdavimo linijos tarp Lietuvos elektrinės ir Vilniaus atnaujinimui, kuris užtikrins patikimą, kokybišką ir saugų elektros energijos tiekimą bei perdavimą Vilniaus regiono vartotojams.
Tuo tarpu modernizavus Palangos, Parovėjos ir Kapsų transformatorių pastotes bei atnaujinus Tryškių skirstyklą, užtikrins patikimesnį elektros energijos tiekimą elektros vartotojams Palangos, Biržų, Marijampolės ir Telšių rajono savivaldybėse. Įgyvendinus šį projektą, tinklas bus draugiškesnis aplinkai, nes seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju galėdavo patekti į dirvožemį, bus pakeisti naujais dujomis užpildytais įrenginiais.

Taip pat šiais metais tikimasi pradėti Šiaurės Rytų Lietuvos elektros perdavimo sistemos mazgo optimizavimo projektą, kurio metu bus atnaujintos didžiausios regione – Ignalinos atominės elektrinės (AE) ir Utenos – transformatorių pastotės bei bus atskirtos šiuo metu glaudžiai su kaimyninėmis Latvijos ir Baltarusijos elektros sistemomis integruotos oro linijos. Šis projektas labai svarbus ruošiant Lietuvos elektros sistemą desinchronizacijai nuo rusiškos elektros energetikos sistemos IPS/UPS ir sinchronizacijai su Europos tinklais.