Elektros energijai imlios pramonės įmonės aktyviai domisi galimybėmis stiprinti konkurencingumą

Data

2019 07 03

Įvertinimas
0
dawn-1866629_1920.jpg

Daug elektros energijos suvartojančios pramonės įmonės aktyviai siekia dalyvauti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos diferencijavimo schemoje ir susigrąžinti dalį sumokėtos VIAP kainos, kurią galės investuoti į energijos efektyvumo didinimą. Iki liepos 1 d. daugiau nei keturiasdešimt Lietuvoje veikiančių stambių elektros energijos vartotojų pateikė prašymus sudaryti sutartį dėl VIAP kainos dalies grąžinimo.

„Tokią galimybę pramonės įmonės turi pirmą kartą ir susidomėjimas šia skatinimo priemone patvirtina, kad ji yra svarbi ir reikalinga. Sutaupytas lėšas įmonės galės investuoti į energijos taupymą, plėtrą ir stiprinti konkurencingumą. Kartu tai stiprina galimybes pritraukti naujas dideles pramonės įmones į Lietuvą, o tai neštų naudą visai valstybei“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Įmonės, siekiančios susigrąžinti per 2019 m. sumokėtos VIAP kainos dalį, VIAP lėšų administratoriui „Baltpool“ prašymus dėl VIAP kainos dalies grąžinimo sutarties sudarymo galėjo teikti nuo balandžio 1 iki liepos 1 d. Įvertinus prašymus ir jų atitikimą iškeltiems reikalavimams, su įmonėmis bus pasirašomos sutartys.

Lietuva tokį skatinimą per diferencijuotą VIAP tarifą įvedė siekdama stiprinti jau veikiančių pramonės įmonių konkurencingumą ir kartu pritraukti kuo daugiau naujų stambių pramonės investuotojų. Panašias diferencijuotas VIAP schemas pramonei mūsų regione jau taiko dauguma šalių, tarp jų – Lenkija, Latvija, Rumunija, Slovėnija, Čekija, Bulgarija.

Susigražinti dalį sumokėtos VIAP kainos įmonės galės už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Tokią galimybę turi intensyviai elektros energiją savo veikloje naudojančių pramonės šakų įmonės, kurios per metus sunaudoja daugiau nei vieną gigavatvalandę (1 GWh) elektros energijos. Jos galės susigrąžinti 85 proc. nuo elektros gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) skatinti skirtos VIAP kainos.

Susigrąžinti sumokėtos VIAP kainos dalį galės tik tos įmonės, kurios neturės pradelstų mokėjimų už VIAP tuo metu, kai turės būti vykdomas VIAP lėšų grąžinimas.