Dėl energijos tiekėjo kaltės atsiradusios skolos iš gyventojų galės būti skaičiuojamos tik už du mėnesius

Data

2017 11 21

Įvertinimas
0
Images Money.jpg

Šiandien Seimas pritarė Energetikos ministerijos pasiūlytiems Energetikos įstatymo pakeitimams, kurie numato, kad dėl energijos tiekėjo kaltės susidariusios vartotojams skolos už suvartotą energiją gali būti skaičiuojamos ne daugiau kaip už du mėnesius. Nauja tvarka įsigalios nuo 2018 m. sausio mėnesio.
 
Pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, aiškiai sureguliuota ir suvienodinta atsiskaitymo su energijos tiekėjais tvarka užtikrins vartotojų teisių ir interesų apsaugą. Esant maksimaliai trumpiems laikotarpiams už kuriuos gali būti priskaičiuoti nepriemokos, energijos tiekėjai bus motyvuoti geriau atlikti jiems teisės aktais pavestas funkcijas ir vengti energijos apskaitos klaidų.
 
Iki šiol skirtingiems energetikos sektoriams (šilumos, karšto vandens, gamtinių dujų, elektros energijos) yra nustatyti skirtingi skolų, susidariusių dėl tiekėjo kaltės ar jo padarytų apskaitos ar techninio pobūdžio klaidų, išieškojimo iš vartotojų terminai.
 
Pavyzdžiui,  dėl gamtinių dujų tiekėjo kaltės ar apskaitos klaidų susidariusios skolos už suvartotą energiją ar energijos išteklius gali būti išieškomos už  trejus metus. Tuo metu elektros sektoriuje tokie laikotarpiai išvis nėra aiškiai reglamentuoti teisės aktais.
 
Priimtose Energetikos įstatymo pataisose numatyta, kad dėl energetikos įmonės veiksmų ar neveikimo susidariusi nepriemoka už suvartotą energiją ar energijos išteklius buitiniam vartotojui gali būti skaičiuojama ne daugiau kaip už du mėnesius prieš einamąjį mėnesį, neskaičiuojant delspinigių.  Tuo pačiu, buitinių vartotojų permokos energijos tiekėjams už suvartotą energiją ar energijos išteklius bus skaičiuojamos už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį.

Energetikos ministerija iki metų pabaigos parengs poįstatyminius aktus, numatančius naują tvarką.