Daliai nebuitinių gamtinių dujų vartotojų mažės išlaidos už vartojimo pajėgumus

Data

2018 02 26

Įvertinimas
0
BFL_8760.jpg

Energetikos ministerija, sulaukusi pasikartojančių gamtinių dujų tiekėjų ir tinklo operatorių klausimų dėl 2017 m. spalio mėnesį pakeistos gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos taikymo, patvirtina, kad šie pakeitimai turėtų būti taikomi nuo 2017 m. spalio 24 d.

Pagal pakeistą tvarką, gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios našta buvo sumažinta tiems vartotojams, kurie gamtines dujas vartoja nereguliariai ar kaip rezervinį kurą.  Tačiau šių metų sausį dalį nebuitinių vartotojų pasiekė sąskaitos už 2017 metais viršytus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, kurie buvo vertinami pagal iki spalio 24 dienos galiojusią tvarką.

Konsultacijų metu buvo patvirtinta, kad  priimtame Vyriausybės nutarime nebuvo numatyta vėlesnė įsigaliojimo data, todėl yra laikoma, kad minėtieji pakeitimai įsigalioja ir yra taikomi nuo 2017 spalio 24 d., t. y. kitą dieną po nutarimo paskelbimo Teisės aktų registre.

„Dėkojame gamtinių dujų sistemų operatoriams ir dujų tiekėjams, kurie ir informavo Energetikos ministeriją apie šį nevienodą ministerijos siūlymu įtvirtintos lankstesnės gamtinių dujų pajėgumų užsakymo tvarkos traktavimą tarp rinkos dalyvių. Visi vartotojai, kuriems aktualus šios tvarkos pakeitimų taikymas, bus individualiai informuoti apie pasikeitusias mokėtinas sumas, šiems vartotojams bus išsiųstos patikslintos sąskaitos ir sugrąžintos permokos, jeigu tokios susidarė“, – pažymėjo energetikos viceministras Egidijus Purlys.

Kaip jau anksčiau yra skelbusi Energetikos ministerija, 2017 m. spalio 24 d. įsigaliojo Vyriausybės priimti gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos pakeitimai. Šie pakeitimai numatė galimybę penkias didžiausias gamtinių dujų vartojimo paras per metus apmokestinti kaip trumpalaikius pajėgumus ir taip sumažinti saugumo dedamosios kainą vartotojams, kurių veiklos specifika lemia trumpalaikius gamtinių dujų suvartojimo per parą pikus.

Skaičiuojama, kad vien tik už 2017 m. spalio 24–gruodžio 31 d. laikotarpį verslui, daugiausiai smulkioms ir vidutinėms pramonės įmonėms, šie pakeitimai leido sutaupyti daugiau nei 700 tūkst. eurų dėl mažesnės tiekimo saugumo dedamosios gamtinių dujų kainoje.

Susiję pranešimai: