Austrijoje ministrai aptarė aktualius ES energetikos klausimus

Data

2018 09 19

Įvertinimas
0
42947090000_e049096cbf_k.jpg

Rugsėjo 17-18 d. Lince (Austrija) vyko aukšto lygio konferencija ir neformalus Transporto, telekomunikacijų ir energetikos (TTE) tarybos susitikimas, kuriame susitiko energetikos ministrai. Renginiai skirti vandenilio technologijų iniciatyvai pristatyti bei švarios energetikos paketo dalies, skirtos elektros vidaus rinkai, klausimams aptarti.

Lietuvai tarybos susitikimuose atstovavo energetikos viceministras Egidijus Purlys, kuris kartu su kitų šalių atstovais pasirašė pirmininkaujančios šalies Austrijos pasiūlytą Vandenilio iniciatyvos deklaraciją. Šį dokumentą pasirašiusios šalys įsipareigoja tęsti tyrimus ir skatinti investicijas į vandenilio technologijas.

Jų apjungimas su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu leis prisidėti prie klimato kaitos stabdymo, dekarbonizuoti energijos gamybos procesą ir plėtoti energijos saugojimo alternatyvas. Lygiagrečiai vykusioje konferencijoje pristatyti vandenilio technologijų projektai Europoje ir diskutuota apie šios technologijos integracijos galimybes siekiant elektros sistemos dekarbonizavimo.

Neformalios energetikos ministrų tarybos metu energetikos ministrai diskutavo apie galios mechanizmų reguliavimą švarios energetikos pakete. Viceministras E. Purlys išsakė Lietuvos poziciją, kad galios mechanizmai valstybėms narėms gali būti naudingi, užtikrinant išteklių adekvatumą, todėl siūlomas europinio lygmens elektros sistemos adekvatumo vertinimas, kurio rezultatai būtų taikomi valstybių narių galios mechanizmams, turėtų būti suderinamas su nacionaliniu vertinimu. Tokiu būdu būtų užtikrinamas vienodas vertinimų reguliavimas ir atsižvelgiama į nacionalinės elektros sistemos specifiką.

TTE taryba siekia įgyvendinti ES tikslus transporto, telekomunikacijų ir energetikos srityse: sukurti modernias, konkurencingas ir veiksmingas rinkas bei infrastruktūrą ir sukurti transeuropinius transporto, komunikacijų ir energetikos tinklus.