Atliktas Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekto Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas

Data

2017 09 11

Įvertinimas
0
strategija.jpg

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos parengtam Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – Strategija) projektui atliktas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo pagrindinis tikslas – nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas Strategijos įgyvendinimo pasekmes aplinkai; konsultuotis su už aplinkos, visuomenės sveikatos ir kultūros paveldo pasaugą atsakingomis institucijomis bei visuomene; užtikrinti, kad Strategijos rengimo organizatorius turės išsamią ir patikimą informaciją apie galimas reikšmingas Strategijos pasekmes aplinkai ir atsižvelgs į ją.

Strategijos rengimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau Energetikos ministerija), Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, kontaktinis asmuo – Daumantas Kerežis, Tel.: 8 706 64702, el. p. daumantas.kerezis@enmin.lt, www.enmin.lt .

Su SPAV ataskaita ir Strategijos projektu galima susipažinti iki 2017 m. spalio 11 d.:

  • Energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, Vilnius, kab. 114 (pirmadieniais – ketvirtadieniais 9.00 – 16.00 val., penktadieniais 9.00 – 15.00 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45);
  • Energetikos ministerijos interneto svetainėje: čia

Viešas visuomenės supažindinimas su SPAV ataskaita ir Strategijos projektu vyks: Energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, 413 salėje, Vilnius, 2017 m. spalio 11 d. 15.00 val.

Pasiūlymus dėl Strategijos projekto ir SPAV ataskaitos galima teikti (raštu, paštu arba el. paštu) iki 2017 m. spalio 11 d. SPAV ataskaitos rengėjui Nomine Consult UAB, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius arba el. paštu: rasa.alkauskaite@nomineconsult.com.