Aptartas Ignalinos AE uždarymo progresas

Data

2018 03 23

Įvertinimas
0
DSC_0424.JPG

Kovo 22 d. (ketvirtadienį) Energetikos ministerijoje įvyko Ignalinos programos stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) posėdis. Jame įvertinta per 2017 m. pasiekta Ignalinos atominės elektrinės (AE) eksploatavimo nutraukimo pažanga ir patvirtinta 2017 m. šios programos stebėsenos ataskaita.

Posėdžio metu buvo pristatyta Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų eiga ir pasiektas progresas. Vienas pagrindinių praėjusių metų darbų – sėkmingai pradėta eksploatuoti Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (projektas B1), o šių metų pradžioje anksčiau negu planuota užbaigtas branduolinio kuro iškrovimas iš reaktorių.

Šiuo metu intensyviai vykdomi Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (projektas B2/3/4) karštieji bandymai (bandymai su radioaktyviomis medžiagomis).

Posėdžio metu taip pat buvo pažymėta, kad pagrindinės pastangos šiuo metu turi būti nukreiptos pasirengti būsimiems esminiams uždarymo darbams – reaktorių išmontavimui.  Šiuo metu kaip tik ruošiamos parengiamųjų darbų techninės specifikacijos.

L. Sabaitienė pažymėjo, kad Lietuva labai vertina Europos Komisijos (EK) siūlymą naujojoje ES finansinėje perspektyvoje išlaikyti atskirą biudžeto išlaidų eilutę Ignalinos AE uždarymui.

„Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas yra ilgalaikis procesas, todėl labai svarbu, kad nuo 2004 m. pradėta Ignalinos programa ir toliau būtų nepertraukiamai tęsiama. Įgyvendindami šį projektą, sprendžiame ne tik Lietuvos, bet ir visos ES branduolinės saugos klausimus, susijusius su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu ir saugojimu, o sukaupta unikali patirtis bus vertinga ir naudinga kitoms ES šalims, kurioms taip pat artimiausiais metais reikės pradės uždarinėti savo atomines elektrines“, – sakė energetikos viceministrė.

Lietuvos Vyriausybė praėjusių metų rugsėjį priėmė sprendimą išlaikyti esamą nacionalinio finansavimo lygį (14 proc. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo išlaidų) iki uždarymo pabaigos – 2038 m.

Komitetas yra Ignalinos programos, per kurią Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbams finansuoti skiriamos ES lėšos, priežiūros ir valdymo organas. Posėdžiui pirmininkavo energetikos viceministrė L. Sabaitienė bei EK Energetikos generalinio direktorato Branduolinės energijos, saugos ir ITER departamento direktorius Massimo Garribba.

Komiteto nariais taip pat yra finansų viceministrė L. Maskaliovienė, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Branduolinės saugos departamento direktorius V. Novak ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktorė L. Kašubienė.

Komiteto posėdyje dalyvavo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas M. Demčenko, Ignalinos AE vadovybė bei Vyriausybės kanceliarijos atstovai.