Strateginiai veiklos planai

Energetikos ministerijos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas, aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Energetikos ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-02