Darbo užmokestis

Energetikos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) su priedais ir priemokomis (eurais).

Darbuotojai 2016 metai  Pareigybių skaičius
​laikotarpio pab.
2017 metai I ketvirtis Pareigybių skaičius
laikotarpio pab.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis (Eur)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis (Eur)

Ministras 3,122 1 3.293 1
Viceministras 2.414 3 2.222 3
Ministerijos kancleris 1.963 1 1.564 1
Ministro patarėjas 2.003 1 1.762 2
Ministro padėjėjas - 1 - 1
Skyriaus vedėjas 1.882 10,75 1.701 11
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1.433 5 1.482 4
Patarėjas 1.527 4,5 1.417 6
Vyriausiasis specialistas 1.074 36 1.059 36
Vyresnysis specialistas 861 4 910 3
Atašė 1.489 2,75 1.410 2
Atašė pavaduotojas 1041 1,25 1.002 2
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį        
Specialistai 1066 9,75 1.109 11
Bendras darbuotojų skaičius   81   83

Informacija apie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos reguliavimo srities valstybės įmonių vadovaujančių darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį, eurais

Valstybės įmonės pavadinimas Pareigybės pavadinimas (pareigybių skaičius) 2014 m. (Eur) 2015 m. II ketvirtis (Eur)
VĮ Energetikos agentūra Skyriaus vedėjas (3) 1365 1326
Vyriausias specialistas (10) 960 900
VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra Generalinis direktorius (1) 2137 1838
Skyriaus vadovas (3) 1729 1483
Skyriaus vadovo pavaduotojas (1) 1438 1227
Vyresnysis specialistas (1) 710 798
VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra Direktorius 1438 1452
Skyriaus vedėjas (2)  1016 1026
Vyriausiasis specialistas 942 938
Vyresnysis specialistas 753 746
Sargas 366 375
VĮ Ignalinos atominė elektrinė Įmonės vadovas  5820 5853
Departamentų, tarnybų, struktūrinių padalinių vadovai 2274 2323
Vadovaujantieji specialistai, specialistai, tarnautojai  1243 1263
Kvalifikuoti darbininkai, nekvalifikuoti darbininkai 997 1019

Rodikliai, nuo kurių priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos reguliavimo srities valstybės įmonių vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamoji dalis*

Valstybės įmonės pavadinimas Kintamieji rodikliai
VĮ Energetikos agentūra Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintų Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo programos priemonių ataskaitiniais metais, už kurias atsakinga valstybės įmonė Energetikos agentūra, įvykdymas pagal kuruojančio viceministro pasirašytas įvykdytų darbų ataskaitas
VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra Veikiančių šviesių naftos produktų talpyklų (neskaičiuojant dviejų talpyklų, iš viso 15,0 tūkst. m³, privalomų valstybės naftos produktų atnaujinimui bei avariniams atvejams) panaudojimo (užpildymo) laipsnis ir kuro natūralios netekties normų, reglamentuotų teisės aktais, neviršijimas
VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintų valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros veiklos programos įgyvendinimo priemonių įvykdymas

* - aktualu nuo 2010 m. balandžio 1 d.

Įgyvendinant 2010 m. liepos 14 d. Nr. 1052 LRV nutarimu “Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo” patvirtintas informacijos atskleidimo nuostatas, pateikiama valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros 2010 m. veiklos ataskaita, audito išvada bei finansinės ataskaitos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-11