Informacija apie licencijų verstis didmenine (ir mažmenine) prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą savivaldybėse

2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Energetikos įstatymas Nr. XI-1888. Nauja redakcija nustatė, kad leidimus verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais  savivaldybės teritorijoje išduoda savivaldybės administracijos direktorius.

Leidimų išdavimo procedūros nustatytos Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėse.  

Leidimas verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ūkio subjektui išduodamas tose savivaldybėse, kuriose pareiškėjas (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai) yra įregistravęs buveinę arba pareiškėjas (tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo) teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą. Kitos ES valstybės narės asmuo  dėl leidimo verstis didmenine ir mažmenine nefasuotais naftos produktais išdavimo  turi teisę kreiptis į bet kurią savivaldybę.  

Leidimai verstis prekyba nefasuotais naftos produktais yra šių rūšių:

 • leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;  
 • leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams;  
 • leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams;  
 • leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

Lentelėje pateikiami nefasuoti naftos produktai, kurių prekyba reguliuojama didmeninės ir (ar) mažmeninės prekybos leidimais:

Eil. Nr. Nefasuotų naftos produktų pavadinimas Kombinuotosios nomenklatūros kodai
1. Variklių benzinas:  
1.1.  aviacinis benzinas 2710 12 31
1.2. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95 2710 12 41
1.3. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 2710 12 45
1.4. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98 2710 12 49
2. Reaktyviniai degalai 2710 12 70, 2710 19 21
3. Gazoliai – dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai 2710 19 43,2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19
4. Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms2 2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00
5. Biodyzelinas 3826 00 10

Didmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais

Informacija apie savivaldybių išduotus leidimus verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje.

Mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais

2012 m. sausio 1 d. buvo galiojančių 916 leidimų (licencijų) verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.
Nefasuotais naftos produktais buvo prekiaujama skysto kuro ir suskystintų naftos dujų degalinėse.
Pažymėtina, kad 142 suskystintų naftos dujų degalinėse prekiaujame tik suskystintomis naftos dujomis automobiliams, 193 skysto kuro degalinėse prekiaujama degalais (benzinu, dyzelinu), o 774 degalinėse prekiaujama degalais ir suskystintomis naftos dujomis automobiliams.

Didžiausios degalinių tinklus valdančios įmonės:

 • UAB „Lukoil Baltija“ 118 degalinių;
 • UAB „Lietuva Statoil“ 72 degalinės;
 • UAB „Neste Lietuva“ 57 degalinės;
 • UAB „Baltic Petroleum“ 49 degalinės
 • AB „ORLEN Lietuva“ 35 degalinės;
 • UAB „Saurida“ 33 degalinės;
 • UAB „Luktarna“ 24 degalinės;
 • AB „Suskystintos dujos“ 38 degalinės (tik suskystintomis naftos dujomis). 

Leidimai verstis suskystintų naftos dujų prekybos veikla yra šių rūšių:

 • leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis;
 • leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis. 

Verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išduodami atskiri leidimai atitinkamoje savivaldybėje. Šios rūšies leidimas suteikia teisę verstis mažmenine prekyba dujomis atitinkamoje savivaldybėje, leidime nurodytoje (-se) konkrečioje (-se) prekybos vietoje (-se).
Leidimas verstis didmenine prekyba dujomis ūkio subjektui išduodamas tose savivaldybėse, kuriose pareiškėjas (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai) yra įregistravęs buveinę arba pareiškėjas (tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo) teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą. Kitos ES valstybės narės asmuo turi teisę kreiptis į bet kurią savivaldybę dėl leidimo verstis didmenine prekyba dujomis išdavimo. Šios rūšies leidimas suteikia teisę verstis didmenine dujų prekyba visoje šalies teritorijoje.   
Informaciją apie leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ir suskystintomis naftos dujomis išdavimą, leidimų pakeitimą (leidimuose įrašytų duomenų papildymą ir (ar) patikslinimą, dublikato išdavimą), leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą leidimus išduodanti institucija (atitinkama savivaldybė) skelbia savo interneto svetainėje. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-20